รับสอน PHP MYSQL แบบตัวต่อตัว

รับสอน PHP MySQL สอนแบบตัวต่อตัว ผ่านโปรแกรมรีโมท TeamViewer

รับสอนเขียน PHP กับ MySQL เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่สนใจในการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจุบันนี้ สอนตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถทำโปรเจคของตนเองต่างๆได้ เราเน้นการสอนแบบปฏิบัติ เพื่อให้คุณสามารถออกแบบและสร้างโปรแกรม Web Application ต่างๆได้เอง สามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลาย
และต่อยอดไปถึงการรับทำเว็บ php เว็บแอพพลิเคชั่นได้อีกต่อไป

ขั้นตอนเตรียมพร้อม

- ติดตั้งโปรแกรมเขียนภาษา PHP
- ติดตั้ง โปรแกรมจําลอง server


PHP เบื้องต้นพอสังเขป

- คำสั่งการแสดงผล
- คำสั่งหมายเหตุ (Comment)

- ประกาศใช้ตัวแปร และการใช้ตัวแปร
- ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ


สอนทำโปรเจค PHP MYSQL

- ออกแบบฐานข้อมูล mysql
- ติดต่อฐานข้อมูล MySql
- ฟอร์ม สมัครสมาชิก เข้าฐานข้อมูล
- ดึงข้อมูลมาแสดงหน้าเว็บ
- แก้ไขข้อมูล
- ลบข้อมูล
- ระบบ Login-Logout โดยตรวจสอบ Admin และ Member
- ทำระบบส่ง SMS
- ทำระบส่ง Line

ราคา 2500 บาท